Allmänt

Detta köp regleras av nedanstående standardvillkor för försäljning för konsumentköp av varor på Internet. Med konsumentköp avses här försäljning av varor till konsumenter, när säljaren agerar i affärer med försäljning av varor via Internet.

Försäljning till konsumenter regleras bland annat i konsumentköplagen och lagen om ångerrätt.

Överenskommelse

Avtalet mellan köpare och säljare består av den information säljaren tillhandahåller om köpet i onlinebutiken (inklusive information om produkten, kvantiteten, kvaliteten, priset och leveransvillkor)

I händelse av en konflikt mellan den information som säljaren har lämnat om köpet i onlinebutiken, den information som lämnas i beställningslösningen har företräde framför försäljningsvillkoren, förutsatt att den inte strider mot bindande lagstiftning.

Kreditköp kan endast göras med personer över 18 år.

Avbokning/Återbetalning

Om beställningen inte behandlas (leveransen packas och/levereras) kan du ange på "din sida" att du vill avbryta beställningen. Detta gäller endast för dem som har skapat ett konto i butiken. För kunder som inte har skapat ett konto, vänligen kontakta oss via vår kundtjänst e-post post@teleoutlet.se eller per telefon på 08-40 000 880 (måndag-fredag 09:00-16:00). Om du använder ångerrätten, avböjer ditt köp på grund av ett klagomål eller har betalat försändelsen i förväg (t.ex. via VISA/MasterCard) återbetalar vi det belopp som betalats inom 14 dagar.

Priser

Priserna, som anges i webbutiken, inkluderar moms om inte köparen väljer att visa priser utan moms eller är registrerad som användare från ett land utanför Sverige. Information om de totala kostnader som köparen betalar, inklusive alla skatter och leveranskostnader (frakt, porto, fakturaavgifter, förpackning etc.) samt specifikation av de enskilda delarna av det totala priset, tillhandahålls i beställningslösningen innan beställning görs.

Vi reserverar oss för fel och tekniska fel i produkttexter, lagerstatus och i pris. Säljaren förbehåller sig rätten att annullera beställningar som innehåller fel.

Erbjudanden gäller så långt lagret räcker.  

Ingående av avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparens beställning har mottagits av säljaren. En part är dock inte bunden av avtalet om det har förekommit skriv- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i onlinebutiken eller i köparens beställning.

Produkter

Alla produkter vi säljer via www.teleoutlet.se  kan naturligtvis användas i Sverige  

Orderbekräftelse

Du kommer att få en orderbekräftelse via e-post omedelbart efter att ditt köp har slutförts. Vi rekommenderar att köparen kontrollerar att orderbekräftelsen matchar ordern i form av kvantitet, artikeltyp, pris etc. Om det inte finns något fel mellan beställningen och orderbekräftelsen bör köparen kontakta säljaren så snart som möjligt.

Betalning

Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickas från säljaren till köparen. Om köparen använder ett kredit- eller betalkort vid betalningstillfället kan säljaren reservera inköpspriset på kortet vid bokningstillfället.

Ett kreditkort är ett betalkort där avslutet på köpet sker när kreditgivaren (kreditkortsföretaget) skickar kortinnehavaren en faktura och kräver betalning. Ett betalkort är ett betalkort kopplat till ett insättningskonto. Användning av kortet innebär att användarens konto debiteras och beloppet kommer att överföras till betalningsmottagarens konto.

Vid betalning med kreditkort gäller lagen om kreditköp etc.m.

Teleoutlet samarbetar med Klarna om kortbetalningar, delbetalningar och kreditköp.

Läs mer om Klarnas villkor här.

Läs om Klarnas integritetspolicy här. 

Leverans m.m

Leverans av varan från säljaren till köparen sker på det sätt, till platsen och till den tid som anges i beställningslösningen i onlinebutiken. Om leveranstiden inte anges i beställningslösningen eller e-postmeddelandet som åtföljer orderbekräftelsen ska säljaren leverera varan till köparen inom rimlig tid och senast 30 dagar efter beställning från kunden. Om säljaren ska se till att varorna skickas till köparen är han skyldig att transportera varorna till destinationen på lämpligt sätt och under normala förhållanden för sådan transport. Destinationen är  köparen om inte annat överenskommits mellan parterna.

Vi levererar endast till adresser i Sverige. Vårt lagersaldo ändras kontinuerligt. Därför kan situationer med slutförsäljning uppstå.

Ångerrätt

Köparen kan häva köpet av varan i enlighet med bestämmelserna i lagen om ångerrätt. Ångerrätten innebär att köparen utan anledning kan returnera varan till säljaren även om det inte finns någon brist på den och även om den inte har levererats. Köparen måste meddela säljaren om användningen av ångerrätten inom 14 dagar efter mottagandet av vara.

Om köparen får uttagsformuläret och nödvändig information vid ett senare tillfälle än när varan levereras, börjar ångerfristen löpa från den dag köparen fått uttagsformuläret och informationen. Om köparen inte har fått tillräcklig information eller ett uttagsformulär kommer ångerfristen ändå att löpa ut 1 månad efter att varan har mottagits. Om köparen inte har fått någon information om ångerrätten alls kommer tidsfristen att vara 1 år.

Meddelandet från köparen till säljaren om användningen av ångerrätten ska vara skriftligen för bevis (uttagsformulär, e-post, fax eller brev), och det måste innehålla information om hur köparen kommer att returnera varan till säljaren.

Köparen ska utan onödigt dröjsmål, och senast 14 dagar från anmälan efter det att ångerrätten beviljades, skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till säljaren om säljaren inte har erbjudit sig att hämta varorna.

Om köparen uttryckligen har valt en annan typ av leverans än den standardleverans som säljaren erbjuder, ska säljaren ändå inte betala de extra kostnader som detta medför.

Återbetalning ska ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att säljaren underrättades om köparens beslut att utöva ångerrätten. Om inte annat uttryckligen överenskommits med köparen ska återbetalningen göras med samma betalningsmedel som köparen använder. Köparen ska inte betala någon form av avgift till följd av återbetalningen.

Säljaren kan hålla inne återbetalningen tills varorna har mottagits, eller tills köparen har lämnat dokumentation om att varorna har returnerats. Detta gäller inte när säljaren har erbjudit sig att hämta varorna.

Köparen måste bära kostnaderna för att returnera varorna om ångerrätten används.

Köparen kan undersöka produkten innan han eller hon ångrar köpet. Varan måste dock kunna returneras till säljaren i ungefär samma skick och kvantitet som den var i när köparen fick den. Säljaren kan kräva att Konsumenten ersätter värdeminskning till följd av köparens hantering av de varor som inte har varit nödvändiga för att bestämma varornas art, egenskaper och funktion.

Köparen bör om möjligt returnera varan till säljaren i sin originalförpackning. Köparen kan inte ångra inköp av varor som försämras snabbt, varor som för hälso- och sjukvårdens eller hygienens skull inte är lämpliga för retur eller på ljud- och videoinspelningar (inklusive CD-skivor, DVD-skivor) eller datorprogram där förseglingen är trasig.

Avbeställning

Vi arbetar alltid för att minimera leveranstiderna och ofta behandlas din beställning direkt efter att du har genomfört ditt köp. På grund av den korta leveranstiden är det därför inte alltid möjligt att göra en avbeställning efter lagd order. Däremot har du möjlighet att returnera din försändelse till oss när du har mottagit din försändelse. Kontakta vår kundservice, så kan vi hjälpa dig och se vad som är möjligt.

Undersökning av föremålet

När köparen tar emot varan rekommenderas att han eller hon direkt undersöker om den överensstämmer med beställningen, om den har skadats under transporten eller om den på annat sätt har defekter. Om varan inte matchar beställningen eller har defekter måste köparen meddela säljaren skyndsamt.

Klagomål i händelse av brist och tidsfrist för rapportering av fodringar i händelse av försening.

Om det finns en defekt på varan måste köparen inom rimlig tid efter att han eller hon upptäckte den meddela säljaren att han eller hon kommer att åberopa felet. Tidsfristen får aldrig vara längre än en (1) månad från det att konsumenten upptäckte felet. Kontaktuppgifter: Telefon: +46 840000880, E-post: post@teleoutlet.se  

Köparens rättigheter i händelse av ett fel

Om varorna har en defekt och detta inte beror på köparen eller omständigheter från köparens sida, kan köparen, i enlighet med reglerna i konsumentköplagen.

Rättelse eller utbyte: Om varan har en defekt kan köparen kräva att säljaren korrigerar felet eller levererar motsvarande artikel igen. Säljaren kan invända mot köparens anspråk om verkställigheten om fordran är omöjlig eller säljaren ådrar sig orimliga kostnader.

Säljaren ska göra korrigeringen eller återleveransen inom rimlig tid. Korrigering eller leverans ska ske utan kostnad för köparen, utan risk för att köparen inte kommer att ersättas för sina utgifter och utan betydande olägenheter för köparen. Säljaren kan inte göra mer än två försök till rättelse eller återleverans för samma brist, såvida det inte finns särskilda skäl som gör ytterligare försök rimliga.

Även om köparen inte kräver korrigering eller återleverans kan säljaren erbjuda korrigering eller återleverans om detta sker utan dröjsmål. Om säljaren föreskriver en sådan korrigering eller återleverans kan köparen inte kräva prisrabatt eller avbokning.

Prisrabatt: Om felet inte korrigeras eller motarbetas kan köparen begära en proportionell prisrabatt.

Höjning: Istället för prisrabatter kan köparen avbryta affären, förutom när defekten är oväsentlig.

Ersättning: Köparen kan också kräva ersättning för ekonomisk förlust som han eller hon lider av till följd av felet i 33 § konsumentköplagen.

Köparen måste rapportera en fordran till säljaren i händelse av ett klagomål jfr detta kontrakts punkt "Klagomål i händelse av en defekt och tidsfrist för rapportering av fordringar i händelse av en försening". Reglerna för klagomål gäller utöver, och oavsett, reglerna om ångerrätt och eventuella garantier från säljaren.

Garanti

Garanti beviljad av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de rättigheter köparen redan har enligt tvingande lagstiftning. En garanti innebär således inte några begränsningar av köparens rätt till ett klagomål och anspråk i händelse av försening eller defekter enligt avsnitt "Köparens rättigheter i händelse av försening" och "Köparens rättigheter i händelse av en defekt". Garanti från säljare eller tillverkare gäller i Sverige.

Vi avråder från att använda obehöriga verkstäder för att hantera varor som levereras av Teleoutlet, eftersom detta kommer att leda till garantiavbrott. Detta gäller oavsett typ av obehörigt ingripande.

Instruktioner

En detaljerad bruksanvisning ingår inte i produkterna. Om du behöver kan du få en elektronisk version genom att kontakta oss via e-post eller telefon.

Cookies

Vår webbutik innehåller så kallade cookies. Du kan titta runt i internetbutiken utan cookies, men du kan inte handla. Vi använder cookies för att hantera innehållet i din kundvagn. Det är en textfil som lagras på din dator. Vi lagrar även information om huruvida du har valt att visa kategorisidorna med eller utan bilder. Om din webbläsare eller brandvägg är inställd för att förhindra lagring av cookies kan webbplatsen sluta fungera eller du kan ha problem med att göra en försäljning.

Få nyheter och erbjudanden först

Få nyheter, erbjudanden och information om give-aways före alla andra.