Är du orolig för hur dina personuppgifter skyddas i denna webbutik? Då har du kommit till rätt ställe!

Nedan kommer du att kunna läsa hur vi på Teleoutlet hanterar personuppgifter, samt få information om dina rättigheter som registrerade hos oss. Vi hoppas att du hittar det du letar efter här. Du kan naturligtvis också kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina uppgifter. Vi är engagerade i säkerhet och öppenhet på detta område och vi tar dina förfrågningar på allvar!

Behandlingsansvarlig:

 • Namn: Teleoutlet - One2cel AS
 • Kontaktperson: Øistein Dinar Hansen - general manager
 • E-inlägg: oistein@one2cel.no
 • Adress: Postboks 60, 2021 SKEDSMOKORSET | Trondheimsveien 183, 2020 SKEDSMOKORSET

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda besökare på våra webbplatser de tjänster och produkter de efterfrågar. Vi vill också erbjuda bättre och mer relevant innehåll till den enskilda kunden, samt skapa goda och långvariga relationer med våra befintliga kunder.

När behandlar vi personuppgifter?

Nedan hittar du en lista över när och hur vi behandlar personuppgifter i varje enskilt fall. Observera att all behandling baseras på samtycke, med undantag för insamling av uppgifter vid inköpstillfället, där viss information måste tillhandahållas för att slutföra köpet. I detta fall är grunden för behandlingen ingåendet av avtalet.

Nyhetsbrev:

 • Var: Nyhetsbrev från onlinebutiken
 • Vad som sparas: E-postadress.
 • Användning för personuppgifter: För att skicka ut nyhetsbrev.
 • Lagringstid: På obestämd tid. Tills du avsuper eller begär borttagning.
 • Grund för behandling: Samtycke.
 • Säkerhet: Informationen lagras på en säker server. Kontakta oss för mer information om säkerhet.

Köp i webbutiken:

 • Var: I butikens utcheckning/kassa
 • Vad lagras: Förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, gatuadress, postnummer, ort, artikelnamn, antal artiklar, valda leveransalternativ, namn på vald betalningsmetod (t.ex. KlarnaFaktura) och pris lagras också. Födelse- och personnummer krävs endast vid användning av finansieringstjänster och lagras inte i onlinebutiken. Födelse- och personnummer samlas in och behandlas endast av betalningsleverantören. Företagsnamn, organisationsnummer och kontaktperson krävs för företagsköp.
 • Användning av personuppgifter: För att göra ett köp i denna webbutik krävs namn, adress och kontaktuppgifter för utförande av betalning och sändning av varor, samt för att skicka fakturor där så valts. Kontaktuppgifter kan också användas för att kontakta köparen i samband med köpet. Födelse- och personnummer används av en finansieringsgivare för att utföra en kreditkontroll i samband med användningen av fakturor och finansieringstjänster. Informationen kommer också att användas för redovisningsändamål. Lagringstid: Personuppgifterna lagras i enlighet med bokföringslagen och normalt i 10 år efter räkenskapsårets slut. Om ett ytterligare garantiavtal har ingåtts kommer informationen att lagras så länge garantin är i kraft, men inte kortare än 10 år.
 • Grund för behandling: Nödvändigt för slutsats/inköp och för bokföring.
 • Säkerhet: Informationen lagras på en säker server. Kontakta oss för mer information om säkerhet.
 • Personuppgiftsbiträde (tredje part):
  • Klarna som betalningsförmedlare
  • Ta med som transportör

Kontaktskjema/kundehenvendelser:

 • Var: Kontaktformulär i webbutiken
 • Vad lagras: Förnamn, efternamn, telefonnummer, e-post + förfrågan.
 • Användning av personuppgifter: Informationen används för att svara på din förfrågan. Om du tidigare har skickat in en förfrågan registrerad på samma namn, telefonnummer eller e-postadress kan vi se din förfrågan historik. Vi gör detta för att bättre svara på dina frågor, särskilt om de är relaterade till tidigare förfrågningar eller köp.
 • Lagringstid: Informationen som är kopplad till dina förfrågningar lagras så länge som det är nödvändigt för att svara på dina förfrågningar.
 • Grund för behandling: Samtycke.
 • Säkerhet: Informationen lagras på en säker server. Kontakta oss för mer information om säkerhet.
 • Personuppgiftsbiträde (tredje part):
  • SuperOffice för hantering av förfrågningar via e-post
  • Puzzel för hantering av inkommande telefonsamtal och Chat

Skapande av kundprofil i webbutiken:

 • Var: Under "Mitt konto/Skapa kund"
 • Lagras: Förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, lösenord och e-postadress.
 • Användning av personuppgifter: Informationen används för att skapa en kundprofil för dig. I din kundprofil kan du se köp som du har gjort i butiken, samt redigera och anpassa personuppgifter som du har lämnat till oss. Du kan också registrera dig för nyhetsbrev i din kundprofil.
 • Lagringstid: Informationen som är kopplad till din kundprofil lagras tills du begär att den ska raderas.
 • Grund för behandling: Samtycke.
 • Säkerhet: Informationen lagras på en säker server. Kontakta oss för mer information om säkerhet.

Cookies:

Denna onlinebutik använder cookies, eller så kallade cookies, för att ge dig en bättre användarupplevelse i alla kanaler. Användningen av cookies baseras på samtycke genom cookiesinställningar i din webbläsare, samt din fortsatta användning av våra sidor.

Vad är webbutikens behandlingsbas?

Teleoutlet - One2cel AS behandlar vissa typer av personuppgifter. De typer av data vi behandlar finns i översikten ovan. Vår grund för behandlingen är i de flesta fall samtycke, med ett undantag. Det innebär att vi samlar in och behandlar personuppgifter baserat på den registrerades samtycke. Vid köp i vår webbutik är dock grunden för behandlingen inte samtycke, utan nödvändighet för att ingå avtal utöver lagstadgade krav på bokföring.

Onlinebutiken använder inga tredjepartsleverantörer utanför EU och EES.

Dina rättigheter Tillgång till dina egna personuppgifter:

Om du är registrerad i våra system har du rätt att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, om du vill. Detta innebär att du kan få uppgifterna skickade till dig, eller så kan du bli informerad om var du hittar dessa uppgifter. I vissa fall kan vi behöva begära ytterligare information om dig för att verifiera din identitet innan du kan komma åt den. Kontakta den personuppgiftsansvarige om åtkomst önskas.

Rättelse av egna personuppgifter:

Om du är registrerad i våra system och uppfattar att vi har registrerat felaktiga uppgifter om dig har du rätt att få dessa uppgifter korrigerade, eller så kan du få tillgång till att korrigera dem själv. I vissa fall kan vi behöva begära ytterligare information om dig för att verifiera din identitet innan du kan komma åt den. Kontakta den personuppgiftsansvarige om du vill korrigera.

Radering av egna personuppgifter:

Om du är registrerad i våra system, men vill att vi ska radera den information vi har om dig, har du rätt att göra det. Om du vill radera dina uppgifter, vänligen kontakta oss via e-postadress post@teleoutlet.no. Vi förbehåller oss rätten att i vissa fall ange skäl för vilka uppgifterna inte omedelbart kan raderas, om du har ingått ett avtal med oss, och dessa uppgifter är nödvändiga för att upprätthålla detta avtal. I vissa fall kan vi behöva begära ytterligare information om dig för att verifiera din identitet innan du kan komma åt den. Kontakta den personuppgiftsansvarige om du vill ta bort den.

Begränsa behandlingen av dina egna personuppgifter:

Om du är registrerad i våra system och vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära detta. Du kan begära att vissa behandlingar upphör eller så kan du begära att vi avbryter all behandling. Vi förbehåller oss rätten att det i vissa fall kan finnas rättsliga skäl som förhindrar att sådana begränsningar av behandlingen utförs. Att ta bort data kan då vara ett alternativ, om allmän begränsning inte är möjlig enligt gällande bestämmelser. I vissa fall kan vi behöva begära ytterligare information om dig för att verifiera din identitet innan vi kan göra ändringarna. Kontakta den personuppgiftsansvarige om det är önskvärt med begränsning av behandlingen.

Dataportabilitet:

Om du är registrerad i våra system, och insamling och behandling av dessa personuppgifter sker automatiskt och baseras på samtycke, har du rätt att överföra denna information till andra leverantörer. Du kan begära detta från oss, och du har då rätt att få denna information i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Du kan också ha rätt att få dessa uppgifter överförda direkt från oss till en annan leverantör, om detta är tekniskt möjligt. I vissa fall kan vi behöva begära ytterligare information om dig för att verifiera din identitet innan vi kan göra det. Kontakta den personuppgiftsansvarige om det är önskvärt att flytta eller överföra dina personuppgifter.

Återkalla samtycke till behandling av dina egna personuppgifter:

Med undantag för information du lämnar i samband med köp är all behandling av personuppgifter på Teleoutlet - One2cel AS motiverad av samtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, och behandlingen av dessa personuppgifter för det relevanta ändamålet ska då upphöra. Om informationen endast används för det ändamål för vilket du återkallar ditt samtycke måste informationen också raderas. I vissa fall kan vi behöva begära ytterligare information om dig för att verifiera din identitet innan vi kan göra det. Kontakta den personuppgiftsansvarige om du vill återkalla ditt samtycke till en eller flera behandlingar av personuppgifter.

Klagomål om behandling av dina egna personuppgifter:

Om du vill klaga på hur dina uppgifter behandlas, eller något annat relaterat till dina personuppgifter, har du rätt att göra det. Vi hoppas att du kommer att skicka ett e-postmeddelande eller på annat sätt kontakta den personuppgiftsansvarige (kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige finns högst upp på denna sida). Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att skydda dina rättigheter och hjälper dig med vad du än undrar.

Du har också rätt att kontakta Den norska dataskyddsmyndigheten om du inte håller med om beslut eller behandlingsmetoder på Teleoutlet - One2cel AS

KLARNA
För att kunna erbjuda dig att använda Klarnas betalningsmetoder behöver vi dela viss information om dig med Klarna. Detta händer endast om du väljer Klarna som betalningsmetod. Klarna använder informationen för att avgöra om du kvalificerar dig för att använda deras betalningsmetoder. Informationen som används är ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningshistorik samt orderinformation som betalningsmetod, leveranstyp, orderinformation och liknande.

Användningen av sådan information regleras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och Klarnas integritetspolicy

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm erbjuder vi följande betalningsmetoder. Betalning går alltid direkt till Klarna.

 • Faktura: Förfallodatum är 30 dagar från det att artiklarna levereras. Fakturavillkoren hittar du här.
 • Konto: Klarna erbjuder delbetalning med en fast återbetalningsplan
  Mer information om Klarna Konto, samt allmänna fakturavillkor och standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du r.
 • Direktebetalning. Les mer

Här hittar du mer information om Klarna, och här kan du läsa deras användarvillkor. Användningen av sådan information regleras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och Klarnas integritetspolicy.

 

Få nyheter och erbjudanden först

Få nyheter, erbjudanden och information om give-aways före alla andra.