Vi har Norges mest använda certifikat för företag som vill dokumentera sina miljöinsatser och ta socialt ansvar.

Vad är Miljøfyrtårn? 

Miljøfyrtårn är ett verktyg för certifiering och miljöledning som hjälper privata och offentliga enheter att ta miljöansvar. Genom ett digitalt system som hjälper verksamheten att tänka på miljön på alla nivåer och arbeta systematiskt med miljöåtgärder i vardagen. Med goda rutiner för arbetsmiljö, avfallshantering, energianvändning, upphandling och transport uppnår du en mer miljövänlig och lönsam verksamhet – och du möter ökande miljökrav i samhället.

Vanligast förekommande i Norge 

Det finns flera miljöcertifieringar i Norge, bland annat Miljøfyrtårn och ISO 14001. Miljøfyrtårn är Norges mest använda certifikat för företag som vill dokumentera sina miljöinsatser och visa företagens sociala ansvar. Mer än 5 400 företag är certifierade som Miljøfyrtårn – från små och medelstora enskilda företag till stora företag och kommuner. Miljøfyrtårn har anpassade kriterier för över 70 olika branscher. Miljøfyrtårn-systemet drivs av Miljøfyrtårn Foundation.

 

Erkänd av EU 

Miljøfyrtårn är det första nationella systemet i Europa som erkänns av EU. Detta är ett bevis på att systemet upprätthåller höga miljönormer och miljökvalitet i linje med internationella märkningssystem (EMAS och ISO 14001). Efter en långsiktig bedömning antogs beslutet att erkänna Miljøfyrtårn i enlighet med artikel 45 i förordning (EG) nr 1221/2009 av Europeiska kommissionen den 6 december 2017. Enligt Eco-Lighthouse Foundation har kommissionen genom processen visat stort intresse för effektiva och digitala lösningar som gör det lättare för företag att ta miljöansvar.

 

Företag som är certifierade Miljøfyrtårn har många fördelar:

- Ökar kompetensen och fokus på HSE och miljön

- Ligger i framkant av en utveckling med god miljöprofil

- Bidrar till ett gott rykte bland kunder och i lokalsamhället

- Marknadsfördelar med att kunna dokumentera miljövänlig verksamhet (allt fler stora företag, kommuner, länsstyrelser och myndigheter ställer miljökrav i upphandlingsrundor)

- Rekrytering av nya medarbetare

- attraktiv arbetsplats där miljöhänsyn betonas

- Sparar pengar på drift (energi, avfall etc.)

- Lägre sjukfrånvaro - bättre arbetsmiljö

- Uppfyller lagkraven för dokumentation av miljövänlig verksamhet (HSE-föreskrifter, bokföringslagen och miljöinformationslagen)

Få nyheter och erbjudanden först

Få nyheter, erbjudanden och information om give-aways före alla andra.