Vad är säker e-handel?

Säker e-handel är ett autentiseringssystem för onlinebutiker. Onlinebutikerna måste uppfylla de 12 kraven i systemet och följa dem löpande. Ett sekretariat följer detta och kan återkalla godkännandet för dem som inte följer upp. Varje dag kontrolleras de godkända företagens kreditvärdighet och anonyma provköp görs för att säkerställa att konsumenternas rättigheter respekteras. Säker e-handel har också ett system för att hantera kundklagomål. Alla som är godkända som Safe Ecommerce onlinebutiker bör ha Safe Ecommerce-logotypen synlig på sin webbplats. Genom att peka på det bör e-handelsstatusen i Säker e-handel komma upp - så att konsumenterna vet att de handlar med en seriös och godkänd e-butik.

Läs om de 12 krav som måste uppfyllas för att godkännas

Teleoutlet är Safe e-Commerce-certifierat sedan 2016-02-14.

Se vårt certifikat här

Få nyheter och erbjudanden först

Få nyheter, erbjudanden och information om give-aways före alla andra.